banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 7
Các thánh lễ đặc biệt
Loading the player ...
1 Hỡi cửa thành - PDF & mp3
2 Chúc ca vinh danh Chúa - PDF & mp3
3 Giêrusalem mới - PDF & mp3
4 Bánh thơm - PDF & mp3
5 TRƯỜNG CA SÁNG DANH THIÊN CHÚA - PDF & mp3
6 Tạ ơn Chúa - PDF & mp3
7 Chúa đã xức dầu - PDF & mp3
8 Chúc mừng người tôi tớ Chúa
9 Con là linh mục
10 Con là thượng tế - PDF & mp3
11 Dâng đời thủy chung - PDF & mp3
12 Đền Sion
13 Hãy đi rao giảng
14 Tôi tớ Chúa đây - PDF & mp3
15 Lạy Chúa con đây
16 Linh mục người là ai - PDF & mp3
17 Mẹ đã sống ơn gọi
18 Xin Mẹ đỡ nâng - PDF & mp3
19 Ngày hồng tươi
20 Tình yêu nâng cánh - PDF & mp3
21 Ai kính sợ
22 Lễ dâng tình yêu
23 Lễ dâng tình yêu 4 bè - PDF & mp3
24 Lễ dâng hôn phối - PDF & mp3
25 Lời trăm năm
26 Trái tim chung thủy
27 Không gì làm thay đổi
28 Dâng Mẹ tình yêu - PDF & mp3
29 Dâng Mẹ tình yêu 2 bè
30 Trước nhan Mẹ yêu thương
31 Con đã lâm bệnh
32 Hãy mở - PDF & mp3
33 Xin đừng lánh mặt - PDF & mp3
34 Xin xót thương con
35 Ai trông cậy
36 Hồn con khao khát
37 Tôi vững vàng
38 Lễ dâng mùa cứu độ - PDF & mp3
39 Cầu hồn - PDF & mp3
40 Giờ đây lạy Chúa - PDF & mp3
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai