banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 6
Các thánh nam nữ
Loading the player ...
1 Khai tấu - PDF & mp3
2 Nhân chứng - PDF & mp3
3 Xin thương xót - PDF & mp3
4 Vinh danh - PDF & mp3
5 Đừng bỏ tôi - PDF & mp3
6 Dâng của lễ - PDF & mp3
7 Thánh thay - PDF & mp3
8 Xin loan truyền - PDF & mp3
9 Lạy Chúa chiên - PDF & mp3
10 Phúc cho ai - PDF & mp3
11 Ai ra đi
12 Bài ca hiến tế
13 Chúng con xin ca tụng
14 Lạy các thánh tử đạo Việt nam
15 Máu thắm nở hoa
16 Mùa hái gặt
17 Nơi trú ẩn
18 Halleluja Phúc thay cho người
19 Halleluja Ai chịu khổ hình
20 Phúc thay
21 Qua cơn thử thách
22 Trăm chi họ tiến lên
23 Vì Chúa Kito
24 Anna
25 An phong ca
26 Mừng ca Benedo
27 Bài ca Gioan
28 Có một người
29 Người là gioan
30 Bạn nghèo của Chúa
31 Martino
32 Đa minh ngọn đuốc thiêng
33 Bài ca Tống Viết Bường
34 Ca tụng Thánh Phanxico Savie
35 Cecilia khúc đàn lòng
36 Chính vì đức tin
37 Bài ca Phê rô
38 Bài ca Saole
39 Trên viên đá này
40 Cột trụ tiên phong
41 Giacobe anh hùng tiên phong
42 Giacobe anh hùng tiên phong 3 bè
43 Hạnh phúc nào hơn
44 Goretti chim bồ câu nhỏ
45 Hát mừng chủ chăn
46 Người thợ săn
47 Hãy mưa hoa hồng
48 Monica hiền mẫu
49 Bài ca các bà mẹ công giáo
50 Hiền mẫu ca dâng
51 Thánh Phêrô Lê Tùy
52 Laurenso phó tế trung thành
53 Tông đồ phương đông
54 Toma Thiện chủng sinh
55 Tôma thấy Chúa
56 Tri ân Đức cha Thể
57 Hiệp sĩ hành
58 INHAXIO
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai