banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 4
Mùa chay - phục sinh
Loading the player ...
1 Ánh sáng cứu độ - PDF & mp3
2 Ca mừng ơn cứu độ - PDF & mp3
3 Gửi lời hiệp thông - PDF & mp3
4 Hãy thắp lên nụ cười - PDF & mp3
5 Hãy thống hối - PDF & mp3
6 Ta mang tin vui
7 Nước mắt - PDF & mp3
8 Thống hối
9 Hãy xé lòng & thứ tha
10 Xin ban hồng ân cứu độ
11 Con hân hoan trở về - PDF & mp3
12 Tin cậy Mến
13 Hoan ca lễ lá
14 Hỡi cửa thành - PDF & mp3
15 Lễ dâng mùa cứu độ - PDF & mp3
16 Lễ dâng hy vọng - PDF & mp3
17 Mồ hôi nước mắt & của lễ đơn sơ - PDF & mp3
18 Của lễ con dâng - PDF & mp3
19 Hy lễ vượt qua (2 bè) - PDF & mp3
20 Hy lễ vượt qua
21 Dâng của lễ - PDF & mp3
22 Lạy Cha nhân ái
23 Lễ dâng cuộc đời & Lễ dâng hiệp nhất - PDF & mp3
24 Cùng vui lên
25 Ca mừng phục sinh - PDF & mp3
26 Ngày Chúa đã ra tay - PDF & mp3
27 Chúa đã sống lại thật - PDF & mp3
28 Khúc hát vượt qua - PDF & mp3
29 Thái dương ca - PDF & mp3
30 Người đã đến với anh em - PDF & mp3
31 Chúa đã lên trời
32 Như gió
33 Nhiệm tích thánh thể
34 Nơi ta tìm đến
35 Trái tim Chúa Giêsu
36 Nguồn tình yêu từ trái tim Cha
37 Thiên Chúa Ba ngôi
38 Tung hô Vua Giêsu
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai