banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 3
Mùa vọng - giáng sinh - xuân
Loading the player ...
1 Tiếng vang sa mạc
2 Xin rủ tình thương
3 Sáng danh ngàn kiếp muôn thu
4 Hãy thức tỉnh - PDF & mp3
5 Hãy lắng nghe
6 Trên đường thanh tẩy
7 Hoan hô Chúa
8 Con xin loan truyền
9 Lạy Chúa Chiên
10 Tôi vẫn trông cậy vào Ngài
11 Hỷ hoan mong đợi - PDF & mp3
12 Hãy vui mừng
13 Những ai trông cậy - PDF & mp3
14 Xin đừng lánh xa
15 Kinh cầu giáng sinh - PDF & mp3
16 Khi thời gian viên mãn - PDF & mp3
17 Con sẽ ca ngợi
18 Lễ dâng trông đợi - PDF & mp3
19 Trông chờ - PDF & mp3
20 Cha đã sinh ra con - PDF & mp3
21 Chúa cứu thế đã sinh ra
22 Của lễ niềm vui - PDF & mp3
23 Tin vui từ trời - PDF & mp3
24 Một hài nhi - PDF & mp3
25 Khắp bờ cõi
26 Của lễ tri ân - PDF & mp3
27 Mùa xuân ra đời - PDF & mp3
28 Bộ lễ giáng sinh
29 Của lễ giáng sinh - PDF & mp3
30 Đất trời hòa vui - PDF & mp3
31 Đêm nay
32 Đêm bình an
33 Đêm yêu thương - PDF & mp3
34 Đêm yêu thương (2 bè)
35 Single bells
36 Hang belem - PDF & mp3
37 Hồng ân cứu rỗi - PDF & mp3
38 Khi Người đến thăm - PDF & mp3
39 Lời ru hang đá - PDF & mp3
40 Ngôi lời giáng sinh - PDF & mp3
41 Nơi Chúa đến - PDF & mp3
42 Tiếng hát trên đồng quê
43 Noi gương Thánh gia - PDF & mp3
44 Thánh gia - PDF & mp3
45 Này đây Chúa thống trị - PDF & mp3
46 Chúng tôi đã thấy - PDF & mp3
47 Chúa chịu thanh tẩy - PDF & mp3
48 Cho nhau mùa xuân
49 Mừng Chúa xuân
50 Mùa xuân đến
51 XUÂN NHƯ Ý - PDF & mp3
52 Người từ đâu tới - PDF & mp3
53 Chúa là mùa xuân - PDF & mp3
54 Xin thương xót - PDF & mp3
55 Kinh sáng danh - PDF & mp3
56 Tình trời đất - PDF & mp3
57 Ngàn lời ca Halleluja - PDF & mp3
58 Của lễ đầu mùa - PDF & mp3
59 Chúa chí Thánh - PDF & mp3
60 Xin loan truyền - PDF & mp3
61 Kinh lạy Cha - PDF & mp3
62 Chiên Thiên Chúa - PDF & mp3
63 Lời chúc đầu xuân - PDF & mp3
64 Mùa xuân viên mãn - PDF & mp3
65 Kinh kính mừng - PDF & mp3
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai