banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 1
Thánh Vịnh Đáp Ca (tập 3)
Loading the player ...
1 Giao thừa TV120 Ơn phù trợ
2 Tân niên TV36 Nào ký thác
3 Mùng 2 tết TV127 Người kính sợ Chúa
4 Mùng 3 tết TV103 Chúa cao vời
5 Trung thu TV135 Đến muôn đời
6 Chúa ba ngôi A Dan 3 Chúa đáng ca ngợi - PDF & mp3
7 Chúa ba ngôi B TV32 Cơ nghiệp Chúa Trời
8 Chúa ba ngôi B TV32 Thật hạnh phúc
9 Thánh thể A TV147 Chúc tụng ngợi ca
10 Thánh thể A TV147 Giêrusalem mới - PDF & mp3
11 Thánh thể B TV 115 Con nâng chén
12 Thánh thể B TV 115 Con nâng chén 2
13 Thánh thể C TV109 Muôn đời con sẽ là Thượng tế
14 Thánh thể C TV109 Con là Thương tế - PDF & mp3
15 Thánh tâm A TV 102 Ân tình thiên thu
16 Thánh tâm A TV 102 Ân tình Chúa thiên thu
17 Thánh tâm B TV Is 12 Hãy gân hoan
18 Thánh tâm C TV22 Chúa chiên lành - PDF & mp3
19 Mẹ Thiên Chúa TV66 Ánh tôn nhan
20 Mẹ Thiên Chúa TV66 Xin chúc lành
21 Dâng Chúa vào đền thờ TV23 Vua vinh hiển
22 Thánh Giuse TV88 Dòng dõi người công chính
23 Thánh Giuse TV88 Dòng dõi người công chính 2
24 Truyền tin TV39 Này con đến
25 Giuse lao động TV89 Xin củng cố gia nghiệp
26 Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả -Từ trong lòng mẫu thân
27 Lễ chính Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả TV138 Cách lạ lùng
28 Lễ chính Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả TV138 Tôi ca ngợi Chúa
29 Lễ vọng Phê rô Phao lô TV18 Tiếng các Ngài
30 Lễ chính Phê rô Phao lô TV33 Chúa hằng chở che - PDF & mp3
31 Lễ chính Phê rô Phao lô TV33 Chúa giải thoát tôi
32 Lễ chính Phê rô Phao lô TV33 Chúa đã giải thoát
33 Chúa hiẻn dung TV96 Đấng tối cao
34 Lễ vọng Mẹ lên trời TV131 Cung nghinh Chúa
35 Lễ vọng Mẹ lên trời TV131 Hòm bia thánh
36 Lễ chính Mẹ lên trời TV44 Nữ hoàng bên hữu
37 Lễ chính Mẹ lên trời TV44 Nữ hoàng bên hữu 2
38 Lễ chính Mẹ lên trời TV44 Thưa nữ hoàng
39 Các tổng lãnh thiên thần TV137 Tôi đàn ca
40 Thánh nữ Têrêsa Hài đồng TV130 Xin Chúa giữ gìn
41 Lễ mân côi LC1 Lạy trinh nữ
42 Lễ mân côi LC1 Trinh nữ Maria
43 Lễ mân côi LC1 Lạy đức trinh nữ
44 Linh hồn tôi nhảy mừng - PDF & mp3
45 Lễ các thánh TV23 Chúa làm chủ
46 Lễ các thánh TV23 Đây dòng dõi
47 Lễ các thánh TV23 Những kẻ tìm Chúa
48 Lễ các thánh TV23 Những người tìm Chúa
49 Lễ các linh hồn TV26 Tôi vững vàng
50 Lễ các linh hồn TV24 Ai trông cậy
51 Lễ các linh hồn TV41 Hồn con khao khát
52 Lễ các linh hồn TV41 Như nai rừng
53 Thánh Anrê tông đồ TV18 Tiếng các Ngài
54 Thánh Phanxico Savie TV95 Hãy đi
55 Đức Mẹ vô nhiễm TV70 Mừng Chúa - PDF & mp3
56 Đức Mẹ vô nhiễm TV97 Hát lên
57 Giàu sang va vinh quang
58 Xin bảo toàn con
59 Trời xanh tường thuật - PDF & mp3
60 Phán quyết của Chúa
61 Có Chúa chăn giữ
62 Chúa là chủ trái đất
63 Tôi vững vàng tin tưởng
64 Tôi vững vàng tin tưởng 4 bè
65 Xin đừng lánh mặt - PDF & mp3
66 Ngài đã giải thoát
67 Chúa luôn ở bên
68 Như nai rừng & Chúa ở cùng chúng ta
69 Đấng giải thoát tôi - PDF & mp3
70 Chớ cứng đầu & Tìm kiếm Chúa
71 Hãy ca mừng Chúa
72 Đấng nhân hậu
73 Nào hãy đến
74 Hãy đến reo mừng - PDF & mp3
75 Hãy ca tụng - PDF & mp3
76 Khi Chúa gia ân
77 Tới muôn đời
78 Thương nhớ đến tôi
79 Sự sáng của Người - PDF & mp3
80 Triều đại công chính
81 Nơi lòng bao dung
82 Lễ ca thánh Giuse lao động
83 Phúc thay người kính sợ Chúa
84 Thưa nương tử
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai