banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 1
Thánh Vịnh Đáp Ca (tập 2)
Loading the player ...
1 Chúa nhật 1 Thường niên A TV28 Phúc lành
2 Chúa nhật 2 Thường niên A TV39 Này con đến
3 Chúa nhật 4 Thường niên A TV145 Tâm hồn khó nghèo
4 Chúa nhật 5 Thường niên A TV111 Tấm gương trong
5 Chúa nhật 5 Thường niên A TV111 Ngay trong noi u tối
6 Chúa nhật 7 Thường niên A TV102 Chúa nhân hậu
7 Chúa nhật 10 Thường niên B TV129 Chúa luôn từ ái
8 Chúa nhật 13 Thường niên A TV88 Tôi sẽ ca ngợi
9 Chúa nhật 16 Thường niên A TV85 Vì Chúa nhân hậu - PDF & mp3
10 Chúa nhật 18 Thường niên A TV144 Chúa mở rộng tay
11 Chúa nhật 20 Thường niên A TV66 Chư dân ca tụng
12 Chúa nhật 22 Thường niên A TV62 Linh hồn tôi khao khát - PDF & mp
13 Chúa nhật 23 Thường niên A TV94 Ngày hôm nay
14 Chúa nhật 24 Thường niên A TV102 Đấng từ bi
15 Chúa nhật 25 Thường niên A TV144 Chúa gần gũi
16 Chúa nhật 27 Thường niên A TV79 Vườn nho của Chúa
17 Chúa nhật 28 Thường niên A TV22 Tôi sẽ ở
18 Chúa nhật 29 Thường niên A TV95 Hãy dâng Chúa
19 Chúa nhật 30 Thường niên A TV17 Chúa là sức mạnh
20 Chúa nhật 30 Thường niên A TV17 Sức mạnh của tôi - PDF & mp3
21 Chúa nhật 31 Thường niên A TV130 Kề bên lòng Chúa
22 Chúa nhật 32 Thường niên A TV62 Khao khát
23 Chúa nhật 32 Thường niên A TV62 Khao khát 4 bè
24 Chúa nhật 33 Thường niên A TV123 Người gieo hạt giống
25 Chúa nhật 34 Thường niên A TV22 Tôi nào thiếu gì
26 Chúa nhật 1 Thường niên B TV28 Phúc lành và bình an
27 Chúa nhật 2 Thường niên B TV39 Này con đến
28 Chúa nhật 4 Thường niên B TV94 Nào hãy nghe
29 Chúa nhật 4 Thường niên B TV94 Ta đừng cứng lòng
30 Chúa nhật 4 Thường niên B TV94 Đừng cứng lòng
31 Chúa nhật 5 Thường niên B TV146 Nào ca tụng
32 Chúa nhật 6 Thường niên B TV31 Tình Chúa chở che
33 Chúa nhật 7 Thường niên B TV40 Xin tha phạt
34 Chúa nhật 8 Thường niên B TV102 Chúa nhân hậu
35 Chúa nhật 11 Thường niên B TV91 Phúc thay được tạ ơn
36 Chúa nhật 12 Thường niên B TV106 Chúa trọn tình thương
37 Chúa nhật 12 Thường niên B TV106 Hãy vui sướng
38 Chúa nhật 13 Thường niên B TV29 Con tán dương
39 Chúa nhật 14 Thường niên B TV122 Mắt chúng con
40 Chúa nhật 14 Thường niên B TV122 Hướng nhìn lên Chúa - PDF & mp3
41 Chúa nhật 15 Thường niên B TV84 Xin tỏ ra
42 Chúa nhật 16 Thường niên B TV22 Có Chúa chăn
43 Chúa nhật 16 Thường niên B TV22 Mục tử ca - PDF & mp3
44 Chúa nhật 17 Thường niên B TV144 Chúa rộng tay
45 Chúa nhật 18 Thường niên B TV77 Chúa nuôi dân
46 Chúa nhật 18 Thường niên B TV77 Bánh bởi trời
47 Chúa nhật 18 Thường niên B TV77 Điều chúng tôi biết
48 Chúa nhật 19 Thường niên B TV33 Chúa ngọt ngào PDF & mp3
49 Chúa nhật 20 Thường niên B TV33 Hãy nghiệm xem
50 Chúa nhật 20 Thường niên B TV33 Chúa tốt lành
51 Chúa nhật 21Thường niên B TV33 Chúa thánh thiện
52 Chúa nhật 22 Thường niên B TV14 Al được vào
53 Chúa nhật 22 Thường niên B TV14 Trong nhà Chúa
54 Chúa nhật 23 Thường niên B TV145 Hồn ta hỡi
55 Chúa nhật 24 Thường niên B TV114 Tôi sẽ bước đi
56 Chúa nhật 25 Thường niên B TV53 Chính Ngài nắm giữ - PDF & mp3
57 Chúa nhật 26 Thường niên B TV18 Giới luật Chúa
58 Chúa nhật 27 Thường niên B TV127 Chúa ban ơn
59 Chúa nhật 27 Thường niên B TV127 Chúa chúc phúc - PDF & mp3
60 Chúa nhật 28 Thường niên B TV89 No say tình Chúa - PDF & mp3
61 Chúa nhật 29 Thường niên B TV32 Hồng ân cứu rỗi
62 Chúa nhật 29 Thường niên B TV32 Chúng con ti cậy
63 Chúa nhật 31 Thường niên B TV17 Sức mạnh của con
64 Chúa nhật 32 Thường niên B TV145 Ca tụng Chúa
65 Chúa nhật 33 Thường niên B TV125 Mùa gặt mai sau
66 Chúa nhật 34 Thường niên B TV92 Chúa hiển trị
67 Chúa nhật 34 Thường niên B TV92 Chúa hiển trị 2
68 Chúa nhật 4 Thường niên C Miệng con sẽ loan truyền - PDF & mp3
69 Chúa nhật 4 Thường niên C TV70 Con sẽ loan truyền
70 Chúa nhật 6 Thường niên C TV1 Đặt niềm tin cậy - PDF & mp3
71 Chúa nhật 7 Thường niên C TV102 Chúa là đấng từ bi - PDF & mp3
72 Chúa nhật 8 Thường niên C TV91 Thật thiện hảo
73 Chúa nhật 9 Thường niên C TV116 Hãy đi rao giảng
74 Chúa nhật 10 Thường niên C TV29 Tôi ca tụng Chúa
75 Chúa nhật 12 Thường niên C TV62 Lạy Thiên Chúa con thờ
76 Chúa nhật 13 Thường niên C TV15 Gia nghiệp của con - PDF & mp3
77 Chúa nhật 14 Thường niên C TV65 Nào tung hô
78 Chúa nhật 15 Thường niên C TV68 Hỡi những ai nghèo khổ
79 Chúa nhật 17 Thường niên C TV137 Con khẩn cầu
80 Chúa nhật 17 Thường niên C TV137 Khi tôi kêu cầu
81 Chúa nhật 18 Thường niên C TV94 Chớ cứng đầu
82 Chúa nhật 19 Thường niên C TV32 Dân tộc Chúa chọn
83 Chúa nhật 20 Thường niên C TV39 Xin Ngài mau đến
84 Chúa nhật 21 Thường niên C TV116 Hãy đi rao giảng
85 Chúa nhật 22 Thường niên C TV67 Vì yêu thương
86 Chúa nhật 23 Thường niên C TV89 Qua muôn thế hệ
87 Chúa nhật 23 Thường niên C TV89 Chốn con nương nhờ
88 Chúa nhật 24 Thường niên C TV50 Tôi sẽ chỗi dậy
89 Chúa nhật 25Thường niên C TV112 Nào ta ca ngợi
90 Chúa nhật 26 Thường niên C TV145 Hãy ca tụng
91 Chúa nhật 27 Thường niên C TV94 Hãy nghe lời Chúa
92 Chúa nhật 28 Thường niên C TV97 Chúa biểu dương
93 Chúa nhật 29 Thường niên C TV 120 Ơn phù trợ
94 Chúa nhật 30 Thường niên C TV33 Kẻ hèn kêu lên
95 Chúa nhật 31 Thường niên C TV144 Muôn thuở muôn đời
96 Chúa nhật 32 Thường niên C TV16 Thức giấc
97 Chúa nhật 33 Thường niên C TV125 Ai nghẹn ngào
98 Chúa nhật 34 Thường niên C TV121 Trẩy lên đền thánh
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai