banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Việt Nam 1
Loading the player ...
1 Ai đi đường ấy
2 Cái cò lặn lội
3 Dây tình
4 Chèo mau chèo mau
5 Chiêng trống cồng
6 Đèn cù
7 Duyên tình ngựa ô
8 Hát chèo thuyền
9 Hát hội xuân hồng
10 Hò nện
11 Hò tăng gia
12 Lý chim quyên
13 Nước ta nay độc lập rồi
14 Ru con
15 Sáng trong buôn
16 Tát nước đầu đình
17 Trống cơm
18 Dô ta
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai