banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
TÂM NGUYỆN CA 1
Thánh Vịnh Đáp Ca (tập 1)
Loading the player ...
1 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A TV121 Trẩy lên đền thánh - PDF & mp3
2 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A TV121 Thành đô hỡi
3 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A TV121 Chúng ta sẽ tiến vào
4 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A TV 71 Sự công chính
5 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A TV 71 Triều đại Người
6 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A TV 145 Xin Chúa ngự đến
7 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A TV 145 Xin Chúa đến cứu độ
8 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A TV 23 Chúa ngự đến
9 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B TV 79 Xin hồi phục
10 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B TV 79 Đấng chăn dắt Israel
11 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B TV 84 Xin tỏ ra
12 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B TV 84 Ơn cứu độ gần đến
13 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B LC1 Linh hồn tôi nhảy mừng
14 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B TV 88 Con ca tụng
15 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B TV 88 Tình thương của Chúa
16 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C TV 24 Đường nẻo Chúa
17 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C TV 24 Đường nẻo Chúa 2
18 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C TV 24 Xin chỉ dậy
19 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C TV 24 Con nâng hồn lên
20 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C TV 125 Ôi lạ lùng
21 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C TV 125 Vĩ đại thay
22 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C IS12 Nào reo vui
23 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C IS12 Nào reo vui 2
24 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C IS12 Chúa trời hiển trị
25 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C TV79 Nguyện thánh nhan
26 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C TV79 Phục hồi dân Chúa
27 Giáng sinh lễ vọng TV88 Ca ngợi tình thương
28 Giáng sinh lễ vọng TV88 Tôi sẽ ca ngợi
29 Giáng sinh lễ vọng TV88 Ân nghĩa Chúa
30 Giáng sinh lễ đêm TV95 Đấng cứu độ
31 Giáng sinh lễ đêm TV95 Đấng cứu độ 2
32 Giáng sinh lễ rạng đông TV96 Ánh sáng rực rỡ
33 Giáng sinh lễ rạng đông TV96 Ánh sáng bừng lên
34 Giáng sinh lễ ngày TV97 Khắp cõi dất
35 Giáng sinh lễ ngày TV97 Khắp nơi
36 Giáng sinh lễ ngày TV97 Khắp nơi 2
37 Lễ thánh gia TV127 Ai kính sợ
38 Lễ thánh gia TV127 Hạnh phúc thay
39 Lễ thánh gia TV127 Phúc đức thay
40 Lễ hiển linh TV71 Khắp muôn dân
41 Lễ hiển linh TV71 Khắp muôn dân 2
42 Lễ hiển linh TV71 Khắp muôn dân 3
43 Lễ Mẹ Thiên Chúa TV66 Ánh tôn nhan
44 Chúa Nhật 2 sau giáng sinh TV147 Ngôi lời
45 Chúa Nhật 2 sau giáng sinh TV147 Ngôi lời đã làm người
46 Thứ tư lễ tro TV50 Chúng con đắc tội
47 Thứ tư lễ tro TV50 Xin xót thương con
48 Thứ tư lễ tro TV50 Nguyện cầu Chúa thương - PDF & mp3
49 Chúa Nhật 1 Mùa Chay A TV50 Hối lỗi
50 Chúa Nhật 2 Mùa Chay A TV32 Tin cậy nơi Chúa
51 Chúa Nhật 2 Mùa Chay A TV32 Hằng hy vọng
52 Chúa Nhật 3 Mùa Chay A TV94 Ước chi hôm nay
53 Chúa Nhật 4 Mùa Chay A TV22 Chính Chúa chiên
54 Chúa Nhật 5 Mùa Chay A TV129 Chúa luôn từ ái
55 Chúa Nhật 1 Mùa Chay B TV24 Đường lối của Chúa
56 Chúa Nhật 2 Mùa Chay B TV115 Tôi sẽ bước đi - PDF & mp3
57 Chúa Nhật 3 Mùa Chay B TV18 Lời trường sinh - PDF & mp3
58 Chúa Nhật 4 Mùa Chay B TV136 Nếu lòng ta quên - PDF & mp3
59 Chúa Nhật 5 Mùa Chay B TV50 Xin tái tạo - PDF & mp3
60 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C TV90 Lúc ngặt nghèo - PDF & mp3
61 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C TV90 Trong lúc gian nan
62 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C TV26 Cúi xin Ngài - PDF & mp3
63 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C TV26 Nguồn ánh sáng
64 Chúa Nhật 3 Mùa Chay C TV102 Đấng nhân hậu - PDF & mp3
65 Chúa Nhật 4 Mùa Chay C TV33&18 Hãy nghiệm xem
66 Chúa Nhật 5 Mùa Chay C TV125 Thật lớn lao
67 Chúa Nhật 2 lễ lá TV21 Sao Ngài nỡ bỏ tôi
68 Chúa Nhật 2 lễ lá TV21 Lạy Chúa con thờ
69 Thứ năm tuần thánh-lễ dầu TV88 Ca ngợi tình Chúa
70 Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc ly TV115 Ta được thông phần
71 Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc ly TV115 Khi nâng chén
72 Thứ sáu tuần thánh TV30 Con phó dâng
73 Thứ sáu tuần thánh TV30 Con phó dâng 2
74 Thứ bảy tuần thánh bài đọc 1: TV103 bài đọc 2 :TV15
75 Thứ bảy tuần thánh bài đọc 3: XH15 bài đọc 4:TV29 - PDF & mp3
76 Thứ bảy tuần thánh bài đọc 5: IS12 bài đọc 6 :TV18b
77 Thứ bảy tuần thánh bài đọc 7 TV41 - PDF & mp3
78 Halleluja & Đáp ca sau thánh thư TV117
79 Đáp ca sau thánh thư TV117 Kỳ công tay Chúa
80 Tụng ca nguồn nước
81 Điệp ca dòng nước cứu độ
82 Chúa Nhật 1 Phục sinh ABC TV117 Đây là ngày
83 Chúa Nhật 1 Phục sinh ABC TV117 Đây là ngày 2
84 Chúa Nhật 2 Phục sinh A-TV117 Chúa vẫn trọn tình
85 Chúa Nhật 2 Phục sinh A-TV117 Cảm tạ Chúa
86 Chúa Nhật 3 Phục sinh A-TV15 Chúa sẽ dạy con - PDF & mp3
87 Chúa Nhật 4 Phục sinh A-TV22 Chúa chăn giữ
88 Chúa Nhật 5 Phục sinh A-TV32 Hy vọng nơi Ngài
89 Chúa Nhật 6 Phục sinh A-TV65 Cả thế giới
90 Chúa Nhật 6 Phục sinh A-TV65 Toàn thể đất nước
91 Chúa Nhật 2 Phục sinh B-TV117 Xin cảm tạ
92 Chúa Nhật 2 Phục sinh B-TV117 Nào cảm tạ Chúa
93 Chúa Nhật 3 Phục sinh B-TV4 Chúng con cầu mong
94 Chúa Nhật 3 Phục sinh B-TV4 Xin cho con thấy - PDF & mp3
95 Chúa Nhật 4 Phục sinh B-TV117 Tảng đá góc tường
96 Chúa Nhật 4 Phục sinh B-TV117
97 Chúa Nhật 5 Phục sinh B-TV21 Giữa đại hội
98 Chúa Nhật 5 Phục sinh B-TV21 Tri ân Ngài
99 Chúa Nhật 6 Phục sinh B-TV97 Ơn Chúa cứu độ
100 Chúa Nhật 6 Phục sinh B-TV97 Ơn Ngài cứu độ
101 Chúa Nhật 3 Phục sinh C-TV29 Tán dương
102 Chúa Nhật 5 Phục sinh C-TV144 Tâu thánh thượng
103 Chúa Nhật 6 Phục sinh C-TV66 Muôn lạy Chúa
104 Chúa nhật thăng thiên TV46 Chúa ngự lên
105 Chúa nhật thăng thiên TV46 Chúa lên trời
106 Chúa nhật thăng thiên TV46 Chúa lên trời 2
107 Chúa nhật hiện xuống TV103 Xin sai thần linh
108 Chúa nhật hiện xuống TV103 Xin thần khí
109 Chúa nhật hiện xuống TV103 Xin cử thần linh
110 Chúa nhật hiện xuống TV103 Thần linh Chúa
Tâm Nguyện Ca - PDF
banner-phai