banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 11 - Chúa dưỡng nuôi
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Bằng tất cả tình yêu
2 Bánh từ trời
3 Chính lời Ngài
4 Chúa cho con no đầy
5 Chúa dưỡng nuôi
6 Con đã no thỏa
7 Con xin làm tấm bánh
8 Hãy ngợi khen Chúa
9 Lương thực của con
10 Mời dự tiệc thánh
11 Ngài đã bẻ bánh
12 Rượu bánh Chúa Kito
13 Xin ở với con
Các Album khác
banner-phai