banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 8 - Với cả tâm tình
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Rượu thơm với bánh lành
2 Đây chút tình con
3 Từ ruộng đất
4 Với của lễ
5 Đây của lễ
6 Man mác hương trầm
7 Nén hương lòng
8 Khói hương chân tình
9 Hy lễ vượt qua
10 Với cả tâm tình
Các Album khác
banner-phai