banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 9 - Lễ dâng tình yêu
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Lễ dâng cuộc đời
2 Lễ dâng chân thành
3 Lễ dâng hiệp nhất
4 Lễ dâng hôn phối
5 Lễ dâng hy vọng
6 Lễ dâng mùa cứu độ
7 Lễ dâng tình yêu
8 Lễ dâng trẻ thơ
9 Lễ dâng trông đợi
10 Lễ dâng tuổi xuân
Các Album khác
banner-phai