banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 7 - Dâng của lễ
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Của lễ con dâng
2 Của lễ đầu mùa
3 Của lễ đơn sơ
4 Của lễ giáng sinh
5 Của lễ niềm vui
6 Của lễ tri ân
7 Của lễ trung trinh
8 Dâng của lễ
9 Dâng dâng lên
10 Dâng đời thủy chung
11 Dâng lên bàn thánh
12 Dâng với Mẹ
Các Album khác
banner-phai