banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 6 - Thánh vịnh 3
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Chúa đáng ca ngợi
2 Con là thượng tế
3 Chúa chiên lành
4 Chúa hằng chở che
5 Giêrusalem mới
6 Xin đừng lánh mặt
7 Đấng giải thoát tôi
8 Mừng Chúa
9 Hãy đến reo mừng
10 Sự sáng của Người
11 Hãy ca tụng
12 Trời xanh tường thuật
Các Album khác
banner-phai