banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 5 - Thánh vịnh 2
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Đặt niềm tin cậy
2 Vì Chúa nhân hậu
3 Miệng con sẽ loan truyền
4 Chúa là đấng từ bi
5 Gia nghiệp của con
6 Linh hồn tôi khao khát
7 Hướng nhìn lên Chúa
8 Sức mạnh của tôi
9 Chính Ngài nắm giữ
10 No say tình Chúa
11 Mục tử ca
12 Chúa ngọt ngào
13 Chúa chúc phúc
Các Album khác
banner-phai