banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 3 - Tiệc cưới Cana
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Tình yêu nâng cánh
2 Chúa chúc phúc TV127
3 Lễ dâng hôn phối
4 Tình trời đất
5 Dâng Mẹ tình yêu
6 Hãy mở
7 Cúi xin Ngài
8 Lễ dâng mùa cứu độ
9 Cầu hồn
10 Giờ đây lạy Chúa
Các Album khác
banner-phai