banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 2 - Lễ ca tạ ơn
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Hỡi của thành
2 Chúc ca vinh quang Chúa
3 Giêrusalem mới
4 Halleluia Con xin lắng nghe
5 Bánh thơm
6 TRƯỜNG CA SÁNG DANH THIÊN CHÚA
7 Tạ ơn Chúa
Các Album khác
banner-phai