banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 4 - Thánh vịnh 1
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Tôi sẽ bước đi
2 Lời trường sinh
3 Cúi xin Ngài
4 Nếu lòng ta quên
5 Đấng nhân hậu
6 Xin tái tạo
7 Tìm về mạch suối
8 Lúc ngặt nghèo
9 Đấng lẫm liệt
10 Xin cho con thấy
11 Chúa sẽ dạy con
12 Nguyện cầu Chúa thương
Các Album khác
banner-phai