banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 20- Mẹ hằng cứu giúp
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Ai hiểu lòng Mẹ
2 Trái tim Mẹ khổ đau
3 Mẹ hằng cứu giúp
4 Trong cánh tay Mẹ hiền
5 Hạnh phúc thay
6 Linh hồn tôi nhảy mừng
7 Mẹ đồng công
8 Sống bên Mẹ
9 Lạy Mẹ vô nhiễm
10 Phượng hoàng ca
Các Album khác
banner-phai