banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 18 - Bộ lễ Kitô vua
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Xin Chúa thương xót
2 Kinh vinh danh
3 Hãy mở lòng
4 Hoan hô Chúa
5 Kinh lạy Cha
6 Chúng con loan truyền
7 Lạy chiên thiên Chúa
Các Album khác
banner-phai