banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 16 - Trường ca Chúa xuân
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Người từ đâu tới
2 Chúa là mùa xuân
3 Xin thương xót
4 Kinh sánh danh
5 Tình trời đất
6 Ngàn lời ca Halleluja
7 Của lễ đầu mùa
8 Chúa chí Thánh
9 Xin loan truyền
10 Kinh lạy Cha
11 Chiên Thiên Chúa
12 Lời chúc đầu xuân
13 Mùa xuân viên mãn
14 Kinh kính mừng
Các Album khác
banner-phai