banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 13 - Ca mừng ơn cứu độ
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Ca mừng ơn cứu độ
2 Hãy thắp lên nụ cười
3 Gửi lời hiệp thông
4 Hãy thống hối
5 Ánh sáng cứu độ
6 Nước mắt
7 Khúc hát vượt qua
8 Ca mừng phục sinh
9 Ngày Chúa đã ra tay
10 Chúa đã sống lại thật
11 Thái dương ca
12 Người đã đến với anh em
Các Album khác
banner-phai