banner-chinh
di-chuc-viet-chung
Cảm ơn chị Minh Lý đã đồng hành và hoàn tất trang web trong mười năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Album 12 - Linh mục người là ai?
Loading the player ...
Lời bài hát
Play All Album
1 Chúa đã xức dầu
2 Con là Thượng tế
3 Điều bất ngờ
4 Sao Người gọi tôi
5 Tình yêu ngàn trùng
6 Tôi tớ Chúa đây
7 Người đã chọn tôi
8 Khúc ca tri ân cảm tạ
9 Linh mục người là ai
10 Xin Mẹ đỡ nâng
Các Album khác
banner-phai